کارودیلول Carvedilol

2017-04-29T08:14:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی البرز دارو داروسازی رازک داروسازی فارابی HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی سبحان دارو داروسازی مداوا KRKA داروسازی تهران دارو داروسازی سها داروسازی کیش مدیفارم دارو پخش - کارخانه داروسازی جالینوس [...]