کلروکین Chloroquine

2017-04-25T14:04:25+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Chloroquine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو                موارد مصرف این دارو به تنهایی برای درمان یا پیشگیری از مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم اوال و پلاسمودیوم مالاریه مصرف می [...]