کلرفنیرآمین Chlorpheniramine Maleate

2017-04-25T13:29:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpheniramine Maleate گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران دارو داروسازی شهر دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی البرز دارو داروسازی پور سینا داروسازی مهر دارو            موارد مصرف کلرفنیرآمین در درمان [...]