كلرپرومازين Chlorpromazine

2017-04-27T11:10:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpromazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران شیمی                موارد مصرف كلرپرومازين در اختلالات رواني نظير اسكيزوفرني، جنون، مانيا و نيز بصورت داروي كمكي در [...]