نژاد سگ چونگ کینگ Chongqing

2017-01-01T10:22:04+04:30

سگ چونگ کینگ با جثه متوسط و پوشش خارجی بسیار کم رنگ قهوه ای تیره – بلوطی یافت می شود. گوشها ایستاده و دندانها مانند قیچی بر روی یکدیگر قرار می گیرند. در حالت طبیعی نباید دندانها در حالی که دهان بسته است قابل رویت باشد. در سگ نر بدن کاملاً عضلانی و توصیف پذیر [...]