دارو سايكلوسپورين Ciclosporin

2017-05-11T18:49:44+04:30

اطلاعات دارو سايكلوسپورين Ciclosporin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سايكلوسپورين Ciclosporin گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL NOVARTIS داروسازی زهراوی داروسازی سینا دارو          موارد مصرف سايكلوسپورين درجلوگيري از رد پيوند كليه، كبد، قلب [...]