سیلوزتازول Cilostazol

2017-04-29T10:07:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cilostazol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کاهش علائم بیماری های عروقی محیطی (بیماری لنگیدن متناوب)      مکانیسم اثر مهارکننده فسفودی استراز با اثرات ضد پلاکتی و گشادکننده عروقی. سیلوستازول به عنوان [...]