دارو سايمتيدين Cimetidine

2017-05-11T19:15:36+04:30

اطلاعات دارو سايمتيدين  Cimetidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سايمتيدين Cimetidine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر داروسازی کیمیدارو              موارد مصرف سايمتيدين در درمان كوتاه مدت زخمهاي فعال دوازدهه يا زخمهاي [...]