سیس پلاتین Cisplatin

2017-04-26T10:26:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cisplatin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE MYLAN داروسازی سبحان انکولوژی            موارد مصرف سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق [...]