دارو كليندينيوم سی Clidinium C

2017-05-11T19:09:08+04:30

اطلاعات دارو كليندينيوم سی  Clidinium C در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كليندينيوم سی Clidinium C گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی          موارد مصرف اين دارو به [...]