کلوپیدگرل Clopidogrel

2017-04-29T10:17:52+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clopidogrel گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی آریا داروسازی تسنیم داروسازی سجاد داروی شرق KRKA داروسازی اسوه داروسازی تهران دارو داروسازی شهر دارو SANOFI AVENTIS داروسازی اکسیر داروسازی حکیم داروسازی عبیدی دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران [...]