کوتریموگزازول Co-trimoxazole

2017-04-23T12:13:34+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد <td "="" class="Title" width="110" height="26" align="left"> نام علمی دارو (ژنریک): Co-trimoxazole گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی تهران دارو داروسازی [...]