دارو کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD

2017-05-15T17:18:06+04:30

اطلاعات دارو کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف اين [...]