دارو کنتراسیتیو ال دی Contraceptive LD

2017-05-15T17:25:41+04:30

اطلاعات دارو کنتراسیتیو ال دی Contraceptive LD در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو کنتراسیتیو ال دی Contraceptive LD گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف اين [...]