گربه کرنیش رکس Cornish rex

2017-02-09T03:34:10+04:30

گربهء کرنیش رکس (Cornish rex) : اولین بار در سال ۱۹۵۰ در انگلستان بوجود آمدند . مو دارند ولی موهایشان بسیار کوتاه اند . تاریخچه: نژاد کورنیش رِکس حاصل یک ژن تحول یافته می باشد که برای اولین بار در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ در انگلستان شناخته شد. نژاد کورنیش رِکس اولین بار در نوزاد [...]