دارو کورتیکوتروپین Corticotropin

2017-05-11T18:51:48+04:30

اطلاعات دارو کورتیکوتروپین  Corticotropin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کورتیکوتروپین Corticotropin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کورتیکوتروپین به عنوان یک عامل تشخیصی عملکرد غده فوق کلیوی و [...]