معرفی نژاد گاوهای گوشتی و شیری

2017-02-16T04:42:21+04:30

انواع نژاد گاوسلسله: جانوران شاخه : مهره داران رده: پستانداران راسته: سم داران خانواده: Bovidea زیر خانواده: Bovinae جنس: Bos مهمترین گونه هایی که در این جنس دیده می شوند عبارتند از: ۱- Bos taurus : گاوهای اهلی اروپا که بدون کوهان هستند. ۲- Bos indicus : گاوهای کوهان دار هندوستان معروف به زیبو ۳- [...]

معرفی نژاد گاوهای گوشتی و شیری2017-02-16T04:42:21+04:30

آشنایی با نژاد گاوهاى ايرانى

2017-02-16T04:35:50+04:30

 در ايران على رغم وجود تعداد زيادى گاو در نقاط مختلف کشور متأسفانه به علت عدم توجه به اين حيوان در گذشته باعث شده است که گاوهاى خوب از لحاظ توليد شير و گوشت که قابل مقايسه با نژادهاى اصلاح شده خارجى باشد به وجود نيايد. در حال حاضر گاوهاى بومى ايران داراى صفات مشخصى [...]

آشنایی با نژاد گاوهاى ايرانى2017-02-16T04:35:50+04:30

معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose

2017-02-16T04:26:02+04:30

شورت هورن Shorthorn خاستگاه اين نژاد انگلستان است، شورت هورن ها هم جهت توليد و شير و هم جهت توليد گوشت به کار برده مى شوند، رنگ در اين نژاد قرمز، سفيد يا قرمز تيره است. نژادى خوش فرم و آرام است. قابليت سازگارى در اين نژاد زياد بوده و در شرايط آب و هوائى [...]

معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose2017-02-16T04:26:02+04:30

معرفی مهمترین نژاد گاوهای گوشتی

2017-02-16T04:16:05+04:30

1- نژاد شورت هورن گوشتی:این نژاد دورهام نیز نامیده میشود ،خاستگاه آن انگلستان است وبطورکلی از لحاظ دامپروری فوق العاده قابل توجه است . فقط در نتیجه انتخاب ومراقبت دائم وبکار بستن اصول دامپروری بدست آمدهاست. خصوصیات این نژاد عبارتند از: الف:نژاد شورت هورن ،قرمز ابرش یا سفید است .رنگ ابرش رنگی ناهمگن است وبر [...]

معرفی مهمترین نژاد گاوهای گوشتی2017-02-16T04:16:05+04:30
Go to Top