سایپروهپتادین Cyproheptadine

2017-04-25T13:48:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cyproheptadine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی امین داروسازی تهران دارو داروسازی رازک داروسازی الحاوی داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی جالینوس داروسازی رها          موارد مصرف سایپروهپتادین برای درمان آلرژی ناشی از [...]