دارو سيپروترون استات Cyproterone Acetate

2017-05-15T17:32:32+04:30

اطلاعات دارو سيپروترون استات Cyproterone Acetate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سيپروترون استات Cyproterone Acetate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA STRAGEN داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون          موارد مصرف سيپروترون [...]