دالتپارین Dalteparin

2017-04-29T08:17:01+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dalteparin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف مشتق هپارین با وزن مولکولی پایین. a) پروفیلاکسی در برابر ترومبوز ورید های عمقی (DVT) در بیمارانی که عمل جراخی شکمی قرار [...]