دارو دسفلوران Desflurane

2017-05-11T18:50:39+04:30

اطلاعات دارو دسفلوران Desflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دسفلوران Desflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو يك داروي بيهوشي هالوژني است كه از طريق استنشاقي تجويز مي‌گردد و [...]