دارو دسموپرسین Desmopressin

2017-05-11T18:51:40+04:30

اطلاعات دارو دسموپرسین  Desmopressin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دسموپرسین Desmopressin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی سینا دارو FERRING                [...]