دارو دگزامتازون چشمی Dexamethasone Ophthalmic

2017-05-11T19:26:40+04:30

اطلاعات دارو دگزامتازون چشمی  Dexamethasone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دگزامتازون چشمی Dexamethasone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف دگزامتازون در درمان حالت هاي [...]