دارو دگزامتازون Dexamethasone

2017-05-11T19:26:50+04:30

اطلاعات دارو دگزامتازون  Dexamethasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دگزامتازون Dexamethasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اسوه داروسازی ایران هورمون داروسازی سینا دارو داروسازی ابوریحان داروسازی البرز دارو داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین     [...]