سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions

2017-05-11T19:00:48+04:30

اطلاعات دارو سرم همودیالیزیس کانسنتریتد  Dialysis Solutions در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER داروسازی ثامن داروسازی عماد درمان پارس داروسازی فاران شیمی تویسرکان داروسازی بهوزان           [...]