دي سيكلومين Dicyclomine

2017-04-25T15:04:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dicyclomine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی تولید دارو داروسازی عماد درمان پارس داروسازی کاسپین تامین داروسازی امین داروسازی خوارزمی              موارد مصرف دي سيكلومين به صورت كمكي در ناراحتي هاي دستگاه [...]