دیفن هیدرامین Diphenhydramine

2017-04-25T13:24:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Diphenhydramine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی پور سینا داروسازی دانا داروسازی شهر دارو داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی عماد درمان پارس داروسازی الحاوی داروسازی خوارزمی داروسازی رها داروسازی مینا داروسازی [...]