دوبوتامین Dobutamine

2017-04-29T10:22:37+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dobutamine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FISIOPHARAMA MYLAN SUN PHARMACEUTICAL داروسازی اکسیر HAMELN                موارد مصرف دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته [...]