دارو دوكساپرام Doxapram

2017-05-26T23:16:58+04:30

اطلاعات دارو دوكساپرام Doxapram در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دوكساپرام Doxapram گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف دوكساپرام به عنوان محرك در درمان ضعف تنفسي، تضعيف تنفسي پس [...]