معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose

2017-02-16T04:26:02+04:30

شورت هورن Shorthorn خاستگاه اين نژاد انگلستان است، شورت هورن ها هم جهت توليد و شير و هم جهت توليد گوشت به کار برده مى شوند، رنگ در اين نژاد قرمز، سفيد يا قرمز تيره است. نژادى خوش فرم و آرام است. قابليت سازگارى در اين نژاد زياد بوده و در شرايط آب و هوائى [...]