دارو ديروژسترون Dydrogesterone

2017-05-15T17:04:22+04:30

اطلاعات دارو ديروژسترون Dydrogesterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ديروژسترون Dydrogesterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS داروسازی ابوریحان              موارد مصرف ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي [...]