انلاپریل Enalapril

2017-04-29T10:34:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Enalapril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی داروسازی تهران دارو                موارد مصرف اين دارو در درمان زيادی اوليه فشار خون به عنوان [...]