فلوداربین Fludarabine

2017-04-26T11:17:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fludarabine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BENDALIS EBEWE GENZYME SINDAN          موارد مصرف Fludarabine یک نوکلئوتید فلورینه شده آنالوگ با Vidarabine ضد ویروس است و به عنوان یک آنتاگونیست پورینی عمل می کند. به خاطر خواص آنتی [...]