فلووكسامين Fluvoxamine

2017-04-24T03:06:58+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Fluvoxamine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی عبیدی داروسازی مینو داروسازی [...]