فونداپارینوکس Fondaparinux

2017-04-29T10:51:47+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fondaparinux گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ♣ موارد مصرف: - پیشگیری از DVT و PE در شکستگی لگن، جراحی های جایگزینی استخوان لگن و زانو - پیشگیری از ترومبوز در اعمال جراحی [...]