Frontline, جهت درمان و پیشگیری آلودگی ناشی از کک، کنه و شپش در سگ

2016-10-06T15:14:50+04:30

ماده موثره: Fipronil 10% مکانیسم اثر: فرونتلاین (فیپرونیل) از خانواده Phenylpyrazole بوده که جذب سیستمیک ندارد و با مهار گیرنده‌های GABA از ورود یون کلر به سلول ممانعت بعمل آورده و در اثر تحریک شدید باعث مرگ انگل خارجی می‌شود.   این دارو فعالانه علیه کک (Ctenocephalides spp.)، کنه (Rhipiocephalus spp.) ، (Dermacentor spp, Ixodes [...]