Gallivac IB88

2016-10-06T15:11:21+04:30

واکسن زنده و لیوفیلیزه علیه برونشیت عفونی واریانت CR88121در جوجه‌ها   ترکیب:این واکسن محتوی ویروس زنده و لیوفیلیز شده واریانتCR88121  از خانواده کرونا ویروسها است.   موارد مصرف: برای ایجاد ایمنی فعال در جوجه‌ها علیه بیماری برونشیت عفونی ناشی از کروناویروس‌های گروه CR88در جوجه‌ بکار می‌رود. نحوه تجویز و میزان مصرف: * آماده سازی واکسن -با [...]