هالوپريدول Haloperidol

2017-04-27T11:42:49+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Haloperidol گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN PHARMACEUTICAL داروسازی پارس دارو داروسازی مرهم دارو داروسازی مینو داروسازی اکسیر داروسازی سبحان دارو داروسازی مهر دارو داروسازی کاسپین تامین          موارد [...]