گربه هاوانای قهوه ای Havana Brown

2017-02-09T07:09:52+04:30

 Havana Brown هاوانای قهوه ای اگر دنبال گربه ای هستید که بیشتر شبیه به سگ رفتار کند تا گربه ، این گربه برای شماست ! هاوانای قهوه ای دارای پوششی به رنگ قهوه ای تیره ، بینی قهوه ای رنگ چرم مانند و زیر پنجه های قهوه ای با صورتی رنگ می باشد. چشمها باید [...]