دارو هیسترلین Histrelin

2017-05-11T18:51:12+04:30

اطلاعات دارو هیسترلین Histrelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هیسترلین Histrelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف درمان تسکینی سرطان پیشرفته پروستات بلوغ زودرس مرکزی در اطفال تاریخ [...]