دارو هيدروكينون Hydroquinone

2017-05-11T19:26:03+04:30

اطلاعات دارو هيدروكينون  Hydroquinone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكينون Hydroquinone گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهوزان داروسازی تهران دارو داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو          موارد مصرف [...]