هیوسین Hyoscine

2017-04-25T14:57:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Hyoscine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو داروسازی راموفارمین داروسازی مهر دارو داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین داروسازی تهران شیمی داروسازی رازک داروسازی شفا            موارد مصرف [...]