انگل کاستیا Ichthyobodo Costia چیست

2017-01-17T15:06:49+04:30

نوعی انگل پوستی میباشد.این انگل از نوع تک یاخته ای و تاژک دار است.تفکیککردن علائم این بیماری با بیماری های پوستی دیگر تقریبا کاری مشکل است.اینبیماری بین تمامی ماهیان اکواریومی مشترک و در خانواده ی کپور ماهیان شایعتر است.در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ماهی تلف میشود. علائم ماهی مبتلا:(از ابتدا) ۱_اشتهای ماهی:ماهی [...]