نژاد سگ جاپانیز اشپیتز Jpanese Spitz

2017-01-02T14:43:32+04:30

اشپیتز دارای گوشهای نوک تیز برافراشته و به هم نزدیک است. پوشش مو ها در سر کمتر از سایر بدن می باشد. پاها بسیار کوچک است و در بین پنجه ها دارای مو می باشد ، چشم هایش درشت و دمش حالت فر خورده دارد. خلق و خو شاد ، با هوش ، با نشاط [...]