دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide

2017-05-11T19:07:35+04:30

اطلاعات دارو هيدروكسيد منيزيم  Magnesium Hydroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی سها داروسازی مینو          موارد مصرف 1. اين [...]