دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone

2017-05-15T18:02:38+04:30

اطلاعات دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل تستوسترون Methyltestosterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان                موارد مصرف متيل تستوسترون بعنوان جانشين درماني در مردان [...]