میتوتان Mitotane

2017-04-26T11:37:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitotane گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف میتوتان در درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی ( غیر قابل جراحی ) و سندرم کوشینگ مصرف می شود.      مکانیسم اثر اثر آن ممکن است [...]