موپيروسين Mupirocin

2017-04-23T12:46:34+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشدو سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد نام علمی دارو (ژنریک): Mupirocin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی پارس دارو داروسازی کاسپین [...]