دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin

2017-05-27T00:14:07+04:30

اطلاعات دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سها داروسازی مهر دارو              موارد مصرف نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار [...]