Nobilis Reo Inac, واکسن کشته رئو ویروس

2016-10-06T11:27:27+04:30

ترکیب و توضیح:  واکسن کشته رئو ویروس حاوی دو سویه با ایمنی زایی بالا (1733و 2408) که بر روی کشت سلولی فیبروبلاست جنین ماکیان تکثیر یافته و توسط فرمالین غیر فعال گردیده است. هر دوز آن ایجاد بیش از 5log2 واحد VN می نماید.     موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی در مرغهای مادر و تولید [...]